Acasă

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care are angajați, conform cu prevederile legislative în vigoare. Caracteristicile documentului sunt reglementate în Normele specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile din anexa 2 la Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

Statul de salarii din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile servește ca:

 • Document pentru calculul drepturilor bănești cuvenite salariaților, precum și al contribuțiilor și al altor sume datorate;
 • Document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Acest document se poate întocmi într-un singur exemplar sau în două exemplare, după caz, lunar, pe secții, ateliere, servicii, etc. pe baza documentelor de evidență a timpului lucrat efectiv (pontaj, condică de prezență), a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizați în acord, etc. a evidenței și a documentelor privind reținerile legale, a listelor în avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale.

Model Stat de plata

Cum se completează?

Statul de salarii va fi semnat de către persoana care determină salariul cuvenit și întocmește statul de salarii, pentru a se asigura conformitatea exactității calculelor.

Coloanele libere din partea de rețineri a statelor de salarii urmează să fie completate cu alte feluri de rețineri legale decât cele nominalizate în formular.

Pot fi utilizate aceleași formulare de state de salarii pentru: centralizarea la nivelul unității a salariilor și a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reținerilor.

Plăți efectuate în cursul lunii, precum: avansul chenzinal, lichidările, indemnizațiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde întreaga sumă a salariilor calculate și toate reținerile legale din perioada de decontare.

Care este circulația documentului în companie?

Statul de salarii circulă astfel în companie la:

 • Persoanele autorizate – să exercite controlul financiar preventiv și apoi să aprobe plata;
 • Casieria unității – pentru efectuarea plății sumelor cuvenite;
 • Compartimentul financiar-contabil – pentru înregistrarea în contabilitate;
 • Compartimentul care a întocmit statele de salarii – va servi la acordarea vizei atunci când se solicită plata salariilor neridicate, după caz.

Cum se arhivează statele de salarii?

 • La compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăți.
 • La compartimentul care a întocmit statele de salarii, după caz.

Care este conținutul minim obligatoriu din statul de plata?

 • Denumirea societății, secției, serviciului, etc.;
 • Denumirea formularului; întocmit în luna, anul;
 • Numele și prenumele; venitul brut; contribuția individuală de asigurări sociale; contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj; contribuția pentru asigurări sociale de sănătate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personală de bază; deduceri suplimentare; venitul bază de calcul; impozitul calculat și reținut; salariul net.
 • Semnături: conducătorul unității, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmește.

Descarcă gratuit modelul de sat de plată și modelul de pontaj ca și document jutificativ.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Monica S.
Știu că internetul este plin de soluții pentru orice, dar în cazul pontajelor, lucrurile nu stau chiar așa. De aceea m-am gândit să te scap de dureri de cap și de căutări îndelungate. Astfel, am creat câteva modele de pontaj pentru tine. Descarcă-le gratuit și alătură-te grupului nostru pe facebook 😉