Acasă

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin acordul unilateral al uneia dintre părți.

Suspendarea contractului de muncă din inițiativa salariatului

Contractul individual de muncă mai poate fi suspendat din inițiativa salariatului, conform Codului Muncii Art. 51, în următoarele situații:

 • Concediu de creștere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul copiilor cu handicap
 • Concediu îngrijirea copilului bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani sau, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în cazul copiilor cu handicap
 • Concediu paternal
 • Concediu pentru formare profesională
 • Exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului
 • Participarea la grevă
 • Concediu de acomodare
 • Dacă salariatul are absențe nemotivate, contractul individual de muncă poate fi suspendat, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau, conform regulamentului intern

 

Model Decizie de Suspendare CIM pentru CCC

Cine are dreptul la indemnizația de creștere a copilului și cum se calculează?

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). De asemenea beneficiază de indemnizație și persoana care a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgență, sau care a fost numit tutore (în situația acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condițiilor timp de 12 luni anterior, adopției, plasamentului, tutelei după caz).

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții, conform actului normativ de mai sus: „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”

Din acest act normativ înțelegem că este obligatoriu ca salariata/salariatul să fi lucrat, cu acte în regulă, minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, nu este obligatoriu să fie consecutive. Se consideră vechime și dacă mama/tata au solicitat în cele 12 luni: șomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată.

Alte condiții necesare pentru părinții care doresc să intre în concediul de creștere a copilului, sunt:

 • Să fie cetățean român, străin sau apatrid (fără cetățenie)
 • Domiciliul/reședința să-i fie pe teritoriul României
 • Să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Calculul indemnizației de creștere a copilului

Calculul indemnizației este stabilit, conform Ordonanței, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului.

La începutul anului 2018, s-au produs schimbări majore în privința valorii minime și maxime a indemnizației. Aceasta se calculează în continuare ca procent din media veniturilor nete, dar nu poate fi sub suma de 1.250 de lei și nici peste suma de 8.500 de lei.

În OUG nr 111/2010 sunt prevăzute următoarele: „Cuantumul minim al indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (care e 500 de lei – n.red.), denumit în continuare ISR și nici mai mare de 8.500 lei”

Documente necesare întocmirii dosarului de indemnizație pentru Concediu de Creștere a Copilului

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, conform OUG nr. 111/2010, părintele în cauza trebuie să depună o cerere însoțită de documentele prezentate mai jos:

 1. Actul de identitate al solicitantului (copie și original)
 2. Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original)
 3. Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie și original), hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie și original)
 4. Certificat de căsătorie (copie şi original)
 5. Adeverință eliberată de angajator  (Anexa la HG 449/24.06.2016) din care să rezulte că persoana îndreptățită:
  A realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului,
  – Nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă),
  – Prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  – Data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  – Prima zi de concediu de creşterea copilului.

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( ptr. care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.

Dosarul complet se depune la Direcția de Protecție Socială din localitatea beneficiarului de concediu și indemnizație CCC. Acesta va fi transmis mai departe Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, din localitatea beneficiarului, în vederea soluționării.

 

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Andreea P.
Salut! Eu sunt Andreea și sunt aici să postez cele mai utile documente HR, de ce fac asta? Pentru că am observat că sunt foarte greu de găsit și chiar dacă le găsești sunt greu de editat, chiar imposibil. Eu îți ofer toate aceste documente editabile și rapid de descărcat, iar tu te implici activ în continuitatea acestui site. Fair trade, zic eu, nu-i așa? 🙂