Acasă

Care sunt situațiile în care se suspendă Contractul Individual de Muncă și cine poate decide acest lucru, sunt informații pe care le voi prezenta în acest articol. De asemenea, am întocmit și un model de decizie de încetare CIM, îl poți descărca gratuit în format docx, la finalul articolului.

Care sunt tipurile de suspendare CIM și ce efecte survin în urma deciziei?

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin acordul unilateral al uneia dintre părți.

Conform Art. 49, efectele suspendării CIM sunt:

 • Suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator
 • În cazul unei suspendări din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat
 • În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătura cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă

Conform Codului Muncii Art. 50 contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:

 • Concediu de maternitate
 • Concediu pentru incapacitate temporară de muncă
 • Carantină
 • Exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel
 • Îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat
 • Forță majoră
 • În cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală
 • De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca încetează de drept
 • În alte cazuri expres prevazute de lege

Suspendarea contractului de muncă din inițiativa salariatului

Contractul individual de muncă mai poate fi suspendat din inițiativa salariatului, conform Codului Muncii Art. 51, în următoarele situații:

 • Concediu de creștere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul copiilor cu handicap
 • Concediu îngrijirea copilului bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani sau, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în cazul copiilor cu handicap
 • Concediu paternal
 • Concediu pentru formare profesională
 • Exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului
 • Participarea la grevă
 • Concediu de acomodare
 • Dacă salariatul are absențe nemotivate, contractul individual de muncă poate fi suspendat, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau, conform regulamentului intern

Suspendare CIM din inițiativa angajatorului

CIM poate fi suspendat din inițiativa angajatorului, conform Codului Muncii, Art. 52, în următoarele situații:

 1. Pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii (declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 261/2016)
 2. În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; (declarat parțial neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 279/2015)
 3. În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
 4. În cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de munca, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de munca
 5. Pe durata detașării
 6. Pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

În cazurile 1) și 2) dacă se dovedește nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost privat pe perioada suspendării contractului.

Model Decizie de incetare CIM

În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pana la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Întreruperea sau reducerea activității angajatorului

 1. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusa sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).
 2. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Mai există varianta de suspendare CIM prin acordul părților, acest lucru este posibil în cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale.

Descarcă GRATUIT modelul deciziei de încetare CIM.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Andreea P.
Salut! Eu sunt Andreea și sunt aici să postez cele mai utile documente HR, de ce fac asta? Pentru că am observat că sunt foarte greu de găsit și chiar dacă le găsești sunt greu de editat, chiar imposibil. Eu îți ofer toate aceste documente editabile și rapid de descărcat, iar tu te implici activ în continuitatea acestui site. Fair trade, zic eu, nu-i așa? 🙂