Acasă

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pe anul 2019

Dacă ai beneficiat de un concediu de creștere a copilului, legal și plătit, este important să cunoști drepturile tale în momentul în care te întorci pe piața muncii. De asemenea, în calitate de angajator, este necesar să cunoști legea referitoare la întoarcerea unei angajate din concediul de creștere a copilului. Există anumite drepturi ale angajatei care îți va limita puterea de decizie asupra acesteia pe o perioadă de șase luni.

Drepturile angajatei sau a angajatului întors din concediul de creștere a copilului

După concediul de maternitate care este exclusiv al mamei, aceasta poate alege să se întoarcă la muncă sau să solicite concediul de creștere a copilului. Dacă mama alege să se întoarcă la muncă, tatăl poate solicita să rămână el în concediul de creștere a copilului.

Codul Muncii, Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

 • Art. 60 din Codul Muncii: (1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:
  – d) pe durata concediului de maternitate
  – e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani

Există și excepții de la aceste prevederi, în Art. 60 alin 2) se specifică: Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.

Dacă angajata/angajatul se întoarce la muncă înainte de data la care copilul împlinește doi ani, aceasta/acesta nu va putea fi concediat până la data la care copilul va împlini doi ani.

Întoarcerea mamei la muncă mai repede

În cazul în care angajata solicită concediul de creștere a copilului până la vârsta de un an dar se întoarce mai repede de această vârsta, aceasta beneficiază de reducerea programului de muncă cu două ore, în vederea alăptării copilului. Această reducere a timpului de muncă nu afectează în nici un fel drepturile salariale ale angajatei și va fi valabilă doar până copilul împlinește vârsta de un an. În situația în care angajata/angajatul solicită concediul de creștere a copilului pe o perioadă de un an, aceasta/acesta are dreptul, conform legislației în vigoare, să solicite încă un an de concediu fără plată pentru creșterea copilului.

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului, salariata sau salariatul trebuie să depună o cerere către angajator. În această cerere se menționează data de început și de sfârșit a concediului de creștere a copilului. După ce salariata sau salariatul au ales durata concediului de creștere a copilului, respectiv: un an, doi ani sau trei ani pentru copilul cu handicap, acesta nu mai poate reveni asupra deciziei luate.

Pe locul de muncă al salariatului aflat în concediul de creștere a copilului, angajatorul poate încadra doar angajați cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată. Această perioadă expiră în momentul în care angajatul se întoarce din concediul de creștere a copilului.

Concediul medical, concediul de maternitate, concediul de risc maternal și concediul de îngrijire copil bolnav, se consideră perioade de activitate prestată, pentru aceste perioade, salariatul are dreptul la zile de concediu de odihnă, după reluarea activității.

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați prevede:

Art. 10

 • (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
 • (2) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.
 • (3) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi.
 • (4) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
 • (5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

Angajata/angajatul întors din concediul de creștere a copilului, va reveni pe același post

Cerere_de_revenire_din_CCCAngajatorul are obligația de a încadra salariata/salariatul întors din CCC pe același post ocupat anterior concediului de creștere a copilului. Pe perioada concediului de creștere a copilului, contractul individual de muncă este suspendat iar la revenire, raportul de muncă se reia și va continua în aceleași condiții ca înainte.

Așadar, încadrarea salariatului, după concediul de creștere a copilului, pe o altă poziție decât cea anterioară acestei perioade este ilegală. Angajatul poate intenta un proces în instanță pentru a obliga angajatorul să-i aloce postul deținut anterior.

Scăderea salariului la revenirea din CCC este de asemenea, ilegală. Dacă salariatul beneficia de salariul minim pe economie la intrarea în CCC, iar acesta a crescut între timp, salariul la întoarcerea din CCC va crește conform noii legislații.

Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

ART. 2, alin. (2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

ART. 7, alin. (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin.(2).  

Alin. (2) Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:

 1. a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 2. b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) și (2).

(3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizații se suspendă.

Concluzie

Este important de reținut că pentru a beneficia de stimulentul de inserție este necesar să te întorci la muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care copilul va împlini 2 ani sau 3 ani, pentru copilul cu handicap. Stimulentul de inserție nu se va cumula cu indemnizația de creștere a copilului, deoarece aceasta va fi suspendată anterior datei de plată a stimulentului de inserție.

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Andreea P.
Salut! Eu sunt Andreea și sunt aici să postez cele mai utile documente HR, de ce fac asta? Pentru că am observat că sunt foarte greu de găsit și chiar dacă le găsești sunt greu de editat, chiar imposibil. Eu îți ofer toate aceste documente editabile și rapid de descărcat, iar tu te implici activ în continuitatea acestui site. Fair trade, zic eu, nu-i așa? 🙂