Acasă

Obiectivul unui control ITM în anul 2019 pentru domeniul relațiilor de muncă este verificarea în ansamblu a activităților în domeniul relațiilor de muncă și a evidenței muncii, având ca scop eliminarea deficiențelor constatate și a conștientizării angajatorului pentru respectarea legislației muncii.

Documente și date solicitate în cazul unui control ITM în anul 2019

-registrul unic de control;

-actele constitutive ale societăţii: contract de societate, statutul societăţii, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, cu anexele sale, actele adiţionale de modificare şi completare a actelor constitutive;

-după caz, procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;

Legea 53/2003- Codul Muncii:

-contractele individuale de muncă;

-actele adiţionale de modificare a: duratei contractului, locului muncii, felului muncii, condiţiilor de muncă, salariului, timpului de muncă şi a timpului de odihnă;

-deciziile emise de angajator – suspendarea şi încetarea contractelor individuale muncă, majorarea salariului (când această situaţie derivă dintr-un act normativ);

-fişele de aptitudini care atestă faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea acelei munci;

-informarea ITM despre faptul că unitatea utilizează frecvent muncă de noapte;

-programarea efectuării C.O.;

-structura de personal a societăţii/ organigrama societăţii;

-documentele privind evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

-regulamentul intern;

-contractul colectiv de muncă, unde este cazul;

-foile colective de prezenţă;

-statele de plata a salariilor;

H.G.nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017

– registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

– contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul în domeniul Revisal, împuternicirea persoanei desemnate să transmită datele în Revisal și înregistrarea la ITM a acestuia;

– dosarele de personal ale salariaţilor care conţin:

 • cererea de angajare;
 • act de repartizare în muncă eliberat de agenţia de ocupare a forţei de muncă;
 • curriculum vitae;
 • acte de stare civilă şi acte de identitate(copie),acte de studii şi de calificare(copie);
 • fişa de aptitudini;
 • contract individual de muncă şi acte adiţionale;
 • acte emise în derularea raportului de muncă(decizii de suspendare, încetare, sancţionare);
 • acte privind verificarea prealabilă a aptitudinilor personale şi profesionale (concurs, examen, probă practică);
 • acte privind cercetarea disciplinară prealabilă;
 • certificat de cazier judiciar, dacă este cazul;
 • avize prealabile consultative sau obligatorii ale organelor de specialitate(dacă este cazul);

O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă aprobată prin Legea 25/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003.

-actele prin care angajatorul a fost înştiinţat de salariata care se află într-o situaţie prevăzută de art.2 lit.c-e;

-raportul privind evaluarea riscurilor pentru securitatea sau sănătatea salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează şi a repercursiunilor asupra sarcinii ori alăptării ;

-adresa prin care a fost înstiinţat medical de medicina muncii si I.T.M. despre faptul că o salariată se află într-una din situaţiile prevăzute la art.2 lit. c-e;

-actele prin care în urma recomandărilor efectuate de medicul de medicina muncii a fost modificat locul de muncă al salariatei care se află într-una din situaţiile prevăzute de art.2 lit. c-e;

-actele prin care medicul de medicina muncii stabileşte intervalul de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, respective durata perioadelor de repaus în poziţia şezîndă sau pentru mişcare;

-foile colective de prezenţă şi statele de plată a salariilor din care să rezulte reducerea normală a timpului de lucru , în baza recomandării medicului de familie;

-regulamentul intern care să prevadă măsurile privind igiena , protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a salariatelor gravide , lăuze sau care alăptează;

-actele privind modificarea locului de muncă al salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat;

-actele privind încetarea raporturilor de muncă;

Legea 202/2002

– modul de organizare al examenului sau concursului şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor din sectorul public sau privat;

– încheierea, modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;

– stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

– stabilirea remuneraţiei;

– beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;

– informarea şi consilierea profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

– evaluarea performanţelor individuale;

– promovarea profesională;

– aplicarea măsurilor disciplinare;

– dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

-alte condiţii de prestare a muncii, având în vedere relaţiile de muncă prevăzute la art. 8 alin.1 din Legea 202/2002

Aceasta a fost lista documentelor necesare pentru un control ITM în anul 2019 în domeniul relații de muncă. Sper ca îți este de ajutor și că o să treci cu bine de control 🙂

Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Monica S.
Știu că internetul este plin de soluții pentru orice, dar în cazul pontajelor, lucrurile nu stau chiar așa. De aceea m-am gândit să te scap de dureri de cap și de căutări îndelungate. Astfel, am creat câteva modele de pontaj pentru tine. Descarcă-le gratuit și alătură-te grupului nostru pe facebook 😉