Acasă

Legea în vigoare ne spune că, la solicitarea angajatului, angajatorul are obligația de a elibera adeverința de salariat care atesta calitatea de salariat.

Angajatul solicită adeverința de salariat pentru medicul de familie, în scopul obținerii anumitor tipuri de concedii și indemnizații. Acestea sunt:

 • boli profesionale
 • accident de muncă
 • incapacitatea temporară de muncă, fie ea cauzată de boli obișnuite, fie de accidente în afara muncii.
 • Concedii medicale și indemnizații pentru maternitate
 • Concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav
 • Concedii medicale și indemnizații pentru cazuri de risc maternal

Numărul maxim de zile remunerate în cazul incapacității  temporare de muncă este de 183 zile, în interval de un an, pentru boli obișnuite. Prelungirea după 90 de zile a concediului medical se face doar cu avizul medicului expert. Prelungirea certificatelor de concediu medical peste cele 183 de zile se face pentru situații deosebite precum: neoplazii, SIDA, tuberculoză.

Utilitatea adeverinței de salariat

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la plata indemnizației și la concediu medical dacă:

 • Desfășoară activități în cadrul unui contract individual de muncă, în baza unui raport de serviciu, dar și orice activități dependente.
 • Au funcții elective, sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului.
 • Sunt membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești.
 • Beneficiază de drepturi bănești lunare care sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condiții legale.
 • Sunt comandatari, asociați sau acționari.

Potrivit Ordinului CNAS nr.8/2016, publicat în monitorul Oficial, Partea I, nr. 46 din 20 Ianuarie, adeverința are o valabilitate de 30 de zile.

În această adeverință acordată angajatului pentru medicul de familie, trebuie menționat numărul de zile de concediu medical acordate asiguratului pe perioada unui an, pentru ca acestuia să îi poată fi eliberate certificatele de concediu medical.

Plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverința de salariat, de fiecare dată când aceasta este solicitată, conform art. 34, alin. (1) din Ordinul 15/05.01.2018.

Potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, din adeverința de salariat rezultă numărul de zile de concediu medical acordate pentru incapacitate temporară de muncă în ultimele 12 sau 24 de luni, după caz.

Condiții de eliberare

Angajatorului îi revine responsabilitatea în ceea ce privește modalitatea de eliberare a adeverințelor. Modalitate stabilită cu exactitate în regulamentul intern.

Astfel, angajatul va primi această adeverință în urma unei solicitări. Adeverința are valabilitate de 30 de zile de la data eliberării.

Conform OUG nr. 158/2005, stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale  de sănătate la care au dreptul asigurații este de 6 luni, realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Excepție de la regulă sunt: urgențele chirurgicale, cazurile de tuberculoză, bolile contagioase din grupa A, neoplaziile și cazurile de SIDA.

Eliberarea adeverinței de salariat  

Codul muncii spune la articolul 34, obligativitatea angajatorului de a elibera documentele care să ateste activitatea desfășurată de angajat, durata activității, salariul, precum și vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. Același act normativ întărește obligațiile cuvenite angajatorului prin articolul 40, care prevede eliberarea la cerere a tuturor documentelor care atestă calitatea de salariat a solicitantului.

Refuzul îndeplinirii acestor îndatoriri este considerat contravenție, iar angajatorul riscă o amendă cuprinsă între: 300 și 1.000 de lei. Cu toate acestea, nu este prevăzut un termen legal în care documentele trebuie eliberate angajatului.

Descarcă gratuit modelul de Adeverință de salariat.


Abonează-te la Newsletter!

Dacă vrei să fii primul care află noutăți.

Articole Populare

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului – Cerere de revenire – Legislație pentru anul 2019

Reîntoarcerea la locul de muncă din concediul de creștere a copilului - Cerere de...

Model decizie de suspendare CIM pentru concediu de creștere a copilului – 2019

Conform Codului Muncii Art. 49 alin 1) suspendarea contractului individual de muncă poate interveni...

Model stat de plată – tot ce trebuie să știi despre acest document

Statul de plată este un act care trebuie să existe în orice companie care...
Monica S.
Știu că internetul este plin de soluții pentru orice, dar în cazul pontajelor, lucrurile nu stau chiar așa. De aceea m-am gândit să te scap de dureri de cap și de căutări îndelungate. Astfel, am creat câteva modele de pontaj pentru tine. Descarcă-le gratuit și alătură-te grupului nostru pe facebook 😉